O B A V I J E S T – pisani prigovor

O B A V I J E S T
Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN broj 41/14) potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor.
Potrošač može pisani prigovor podnijeti u poslovnim prostorijama Privrede d.o.o. na urudžbeni zapisnik, putem pošte na adresu: Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, telefaksa broj 044813748 ili elektroničke pošte: fakturni@privreda-petrinja.hr.

Privreda d.o.o. obvezna je odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Po primitku odgovora na pisani prigovor, potrošač može podnijeti prigovor Povjerenstvu za reklamacije potrošača na adrese iz stavke 2. ove Obavijesti.

Comments are closed.

EU-PROJEKT
Kontakt informacije

BESPLATNI TELEFON: 

0800 200 187

Upravna zgrada

Adresa: 

I.Gundulića 14

Telefon:

 (044) 527-450

Fax: 

(044) 815-390

E-mail:

 privreda@privreda-petrinja.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

07:00 - 15:00

Matični broj: 

3082806

OIB:

12266526926

Žiro račun:

HR9123400091100133112

Sektor vodoopskrbe,odvodnje, proizvodnje i distribucije

Adresa:

Sajmište 1

Telefon:

(044) 815 - 380

Fax:

(044) 814 - 171 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Subota

06:00 - 14:00

 

Arhiva novosti i obavijesti