Archive for November 2015

Poster – ultrafiltracijska postrojenja

Privreda d.o.o. je izgradila 3 ultrafikacijska uređaja za kondicioniranje zahvaćenih voda na području izvorišta „Pecki”. Izgradnjom 3 (110 l/s + 10 l/s + 10 l/s) ultrafikacijska uređaja za kondicioniranje zahvaćenih voda na području izvorišta „Pecki” omogućeno je zahvaćanje iz 11 zdenaca, čime je ukupni kapacitet dobave pitke vode podignut na 110 l/s.

Načelno je zahvaćena voda sa vodocrpilišta „Križ Hrastovački”, „Pecki” i „Hrastovica” zadovoljavala kvalitetu, da nije bilo potrebe za preradom zahvaćenih voda, sa napomenom da je na području izvorišta „Pecki” zbog plitkih zdenaca i utjecaja rijeke Kupe u specifičnim hidrološkim uvjetima dolazilo do zamućivanja zahvaćenih voda. Tijekom dana kada je zavaćena voda bila zamućena, obustavljeno je crpljenje vode, te je voda kupovana od tvrtke Vodoopskrba kupa d.o.o.

 

ultrafiltracija slika 2

 

Postrojenja rade s kontinuiranim protokom od 24h i daju bezprijekornu kakvoću vode za ljudsku potrošnju. Mutnoća sirove vode bunara kod zamućenja prelazi preko 150NTU jedinica, a primjenom procesa ultrafiltracije smanjena je na ispod 1NTU. Dezinfekcija dobivene vode vrši se sredstvom na bazi klora proizvedenim na licu mjesta elektrolizom otopine natrijeva klorida.

 

Pano-Petrinja2-2015-1500x2000

O B A V I J E S T – pisani prigovor

O B A V I J E S T
Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN broj 41/14) potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor.
Potrošač može pisani prigovor podnijeti u poslovnim prostorijama Privrede d.o.o. na urudžbeni zapisnik, putem pošte na adresu: Privreda d.o.o. Petrinja, Gundulićeva 14, telefaksa broj 044813748 ili elektroničke pošte: fakturni@privreda-petrinja.hr.

Privreda d.o.o. obvezna je odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Po primitku odgovora na pisani prigovor, potrošač može podnijeti prigovor Povjerenstvu za reklamacije potrošača na adrese iz stavke 2. ove Obavijesti.

U rad je pušten pogon tri ultrafiltracijska postrojenja

Kod Stare strojarne u Peckom u srijedu,22.travnja u probni rad je pušten pogon tri ultrafiltracijska postrojenja za kondicioniranje pitke vode. Kako je u toj prigodi istaknuo Zlatko Medved, direktor petrinjske Privrede u Petrinji su četiri odvojena sustava vodoopskrbe.

Jedan od ta četiri, onaj koji obuhvaća područje sjevernog i sjeverozapadnog prstena koristit će i dalje vodu iz vodospreme Sveto Trojstvo, a riječ je o vodi iz Vodoopskrbe Kupa. Uvođenjem vlastitog sustava opskrbe postići će se ekonomski učinci. Medved podsjeća kako je Vodoopskrbi Kupa samo lani Privreda platila 1,3 milijuna kuna za isporuku vode,te s osnova kupnje vode, dok još petrinjski sustav nije radio 3,6 milijuna kuna.

Marin Matošić iz laboratorija za tehnologiju vode Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta istaknuo je značaj ovog postrojenja
Kako iskoristiti pitke izvore i staviti ih u funkciju, o tome razmišljamo već desetak godina, jer smo željeli da opskrba vodom građana Petrinje ne ovisi ni o kome drugom, nego o nama samima i našim izvorima, istaknuo je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović.

EU-PROJEKT
Kontakt informacije

BESPLATNI TELEFON: 

0800 200 187

Upravna zgrada

Adresa: 

I.Gundulića 14

Telefon:

 (044) 527-450

Fax: 

(044) 815-390

E-mail:

 privreda@privreda-petrinja.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

07:00 - 15:00

Matični broj: 

3082806

OIB:

12266526926

Žiro račun:

HR9123400091100133112

Sektor vodoopskrbe,odvodnje, proizvodnje i distribucije

Adresa:

Sajmište 1

Telefon:

(044) 815 - 380

Fax:

(044) 814 - 171 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Subota

06:00 - 14:00

 

Arhiva novosti i obavijesti