Obavijest o prekidu isporuke vode za ljudsku potrošnju u ulicama…

Obavještavaju se korisnici vodnih usluga Petrinje da će dana 16.01.2017. godine radi istraživanja kvara na vodoopskrbnoj cijevi, privremeno biti prekinuta isporuka vode za ljudsku potrošnju na lokacijama K.Š.Đalskoga, A. Kovačića, Dr. I. Ribara, Lj. Gaja, J. Kozarca.

Planirani početak prekida je u 08:00 sati a trajanje do 10:00 sati.

Također će radi istraživanja kvara, privremeno biti prekinuta isporuka vode za ljudsku potrošnju na lokacijama I.K. Sakcinskoga, I. Lucića, I. Križevića. R. Lopašića, T. Smičiklase, M. Mesića, V.Klaića.

Planirani početak prekida je u 10:00 sati a trajanje do 12:00 sati.

 

 

Close Menu