Informiranje potrošača temeljem Članka 33. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (30/23)

Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju isporučuje vodu potrošačima u naseljima na području Općine Petrinja te Općine Lekenik. 

Broj potrošača zaključno s krajem 2023. godine iznosio je 9996 korisnika.

Detaljnije o javnom isporučitelju: Privreda d.o.o. | O nama

Voda sa izvorišta Pecki se pročišćava procesom membranske ultrafiltracije. Kao dezinfekcijsko sredstvo koristi se natrij hipoklorit.

Voda sa izvorišta Hrastovica i Križ se ne pročišćava već se nakon izlaza iz vodospreme Zebinac nakon miješanja sa pročišćenom vodom iz izvorišta Pecki dezinficira natrij hipokloritom.

Sigurna i kvalitetna voda za piće je također i kompleks otopljenih minerala.

Tvrdoću vode čine razni otopljeni ioni metala, uglavnom kalcija i magnezija, koji su ujedno i esencijalni minerali važni za ljudsko zdravlje.

Voda u vodoopskrbnom sustavu Privrede d.o.o. se klasificira kao umjereno tvrda voda.

Podjela vode prema tvrdoći s obzirom na koncentraciju CaCO3:

Vrsta vode

mg/L CaCO3

Meka

<71,4

Lagano tvrda

71,4-142,8

Umjereno tvrda

142,8-321,4

Tvrda

321,4-535,7

Jako tvrda

>535,7

 

Kalij i natrij su ioni koji igraju ključne uloge u održavanju ravnoteže elektrolita u ljudskom organizmu. Ovi minerali su esencijalni za niz bioloških funkcija i imaju značajan utjecaj na zdravlje.

 

Podaci o tvrdoći i koncentraciji pojedinih minerala u vodi koju isporučuje Privreda d.o.o. prema posljednjim analizama:

Parametar

Vodoopskrbna mreža

Izvorište

Križ

Izvorište Hrastovica

Izvorište

Pecki

Tvrdoća (mg/L CaCO3)

246

286

282

183

Ca2+ (mg/L)

82

103

103

98

Mg2+ (mg/L)

7,8

4,3

4,3

6,5

K+ (mg/L)

1,3

2,3

<1

<1

Na+ (mg/L)

2,9

2,6

3,6

2,5

U slučaju incidenta ili mogućih opasnosti za zdravlje ljudi zbog prekoračene vrijednosti parametara iznad MDK vrijednosti informacije o potencijalnim opasnostima za zdravlje ljudi objavljuju se na mrežnim stranicama Privrede d.o.o.

Informacije o procjeni rizika za sustav vodoopskrbe

 

Procjena rizika za sustav vodoopskrbe važan je korak u očuvanju sigurnosti i pravilnog funkcioniranja vodnog sustava. Ova procjena omogućuje identifikaciju potencijalnih opasnosti te razvoj strategija za njihovo smanjenje ili eliminaciju.

Privreda d.o.o. ima implementiran HACCP sustav (engl. Hazard Analysis Critical Control Point) koji je internacionalno prihvaćen i znanstveno baziran sustav, a koji kontrolira sigurnosne probleme u proizvodnji i pripremi hrane, a samim time i vode za piće. Sistem funkcionira na način da se kontroliraju opasnosti po sigurnost vode za piće kroz cijeli proces i osiguravaju ispravni uvjeti proizvodnje i distribucije vode za piće.

HACCP-om su analizirane sve potencijalne opasnosti kako je definirano u opsegu HACCP-a, a za koje se može reći da se mogu vrlo vjerojatno pojaviti u bilo kojem koraku procesa od sirove vode do pitke vode namijenjene krajnjem potrošaču. Analiza opasnosti uzima u obzir sve opasnosti koje mogu biti prisutne u sirovoj vodi za piće, koje se mogu pojaviti u procesu transporta i obrade sirove vode, skladištenja i distribucije vode za piće. Analizom se utvrđuju kontrolne i kritične kontrolne točke za koje se određuju kritični limiti za kontrolno mjerenje u svakoj točki. Operativnim monitoringom se prati sustav, a za svako odstupanje od propisanih parametara definirane su korektivne mjere.

U skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) trenutno je u fazi priprema i implementacija Planova sigurnosti vode, tj. WSP (engl. Water Safety Plans) koji je proaktivan sustav upravljanja, a smatra se najučinkovitijim načinom održavanja sigurne opskrbe vodom za piće. Temelji se na opsežnoj procjeni rizika i pristupu upravljanja rizicima u svim točkama vodoopskrbnog sustava od slivnog područja do potrošača.

Kako odgovorno upotrebljavati vodu i smanjiti potrošnju vode

 Odgovorno upotrebljavanje vode je ključno za očuvanje ovog dragocjenog resursa. Evo nekoliko savjeta o tome kako možete doprinijeti očuvanju vode u svakodnevnim aktivnostima:

 1. Pratite potrošnju vode putem vodomjera ili računa: Neobjašnjivo povećanje upotrebe može ukazivati ​​na curenje kojem treba obratiti pozornost.
 2. Ispravno održavajte vodovodne instalacije: Redovno provjeravajte i popravljajte eventualna curenja u vodovodnim cijevima, slavinama ili WC školjkama. Očuvanje ispravnosti instalacija smanjuje gubitak vode.
 3. Koristite uređaje za štednju vode: Instalirajte uređaje kao što su štedljivi tuševi, slavine i WC kotliće koji troše manje vode. Ovi uređaji često imaju iste performanse, ali značajno smanjuju potrošnju vode.
 4. Isključujte slavinu dok ne koristite vodu: Tokom pranja zuba, brijanja ili pranja posuđa, isključite slavinu dok ne koristite vodu jer to može značajno smanjiti nepotrebnu potrošnju vode.
 5. Sakupljajte kišnicu: Postavljanje sistema za prikupljanje kišnice može vam omogućiti da koristite prirodni izvor vode za zalijevanje biljaka ili pranje vozila.
 6. Prilagodite navike zalijevanja vrtova: Zalijevajte biljke ujutro ili kasno popodne kako biste smanjili isparavanje vode.
 7. Perite veš i posuđe pametno: Perite veš i posuđe samo kada imate punu perilicu.
 8. Reciklirajte vodu: Skupite i ponovno upotrijebite vodu kada je to moguće. Na primjer, koristite preostalu vodu od kuhanja ili ispiranja voća i povrća za zalijevanje biljaka.
 9. Odaberite biljke otporne na sušu: Prilikom uređenja okoliša odaberite biljke koje su autohtone ili dobro prilagođene vašoj regiji. Ove biljke često zahtijevaju manje vode da bi napredovale.
 10. Planirajte aktivnosti koje koriste vodu: Planirajte aktivnosti koje zahtijevaju vodu, poput zalijevanja vrta ili pranja automobila, u vrijeme kada je potrošnja vode manja, na primjer, rano ujutro ili kasno uvečer.

Ovi savjeti mogu vam pomoći da odgovorno upotrebljavate vodu u svakodnevnim aktivnostima, čime doprinosite očuvanju ovog važnog resursa za buduće generacije.

Kako izbjeći zdravstvene rizike zbog stagnantne vode

               Stagnantna (ustajala) voda u kućnim instalacijama može predstavljati rizik od razmnožavanja bakterija i drugih mikroorganizama. Evo nekoliko mjera koje možete poduzeti kako biste izbjegli zdravstvene rizike povezane s stagnantnom vodom u kućnim instalacijama:

 1. Redovito korištenje vode: Ako je moguće, redovito koristite sve vodovodne instalacije u vašem domu. To uključuje svakodnevno otvaranje slavina, tuševa i drugih izvora vode.
 2. Podešavanje temperature vode: Postavite termostat bojlera na temperaturu koja će spriječiti razvoj bakterija, a preporučena temperatura je oko 60°C.
 3. Redovito održavanje bojlera i spremnika vode: Redovito održavajte bojlere i druge spremnike vode prema preporukama proizvođača. Ako imate rezervoar za vodu, pobrinite se da se redovito čisti i dezinficira.
 4. Instalacija cirkulacijskog sustava: Razmotrite instalaciju cirkulacijskog sustava koji omogućava stalno kretanje vode kroz cijevi, čime se smanjuje rizik od stagnacije.
 5. Savjeti prilikom duže odsutnosti: Ako napuštate dom na duže vrijeme, razmotrite zatvaranje glavnog ventila za vodu kako biste smanjili rizik od bakterijskog rasta. Nakon povratka, pustite vodu neko vrijeme kako biste isprali cijevi.
 6. Praćenje promjena u boji, mirisu i okusu vode: Ako primijetite bilo kakve promjene u boji, mirisu ili okusu vode to može ukazivati na probleme u vodovodnim instalacijama.

Pravilnim održavanjem i praćenjem vodovodnih instalacija možete značajno smanjiti rizik od zdravstvenih problema povezanih s stagnantnom vodom u kući.