OBRASCI I ZAHTJEVI

Poštovani potrošači,

uveli smo mogućnost dostave računa putem elektroničke pošte pa Vas molimo da ispunite PRIVOLU ukoliko račune želite zaprimati na navedeni način. Ispunjena i potpisana privola predaje se osobno Fakturnom odjelu na adresi Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja (prizemlje zgrade u dvorištu) ili elektroničkom poštom na adresu fakturni@privreda-petrinja.hr.

PREUZMI PRIVOLU

Da bi se podnio zahtjev za vodovodni ili kanalizacijski priključak potrebno je :

  1. IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT
  2. ZEMLJIŠNO KNJIŽNI IZVADAK
  3. KOPIJU KATASTARSKOG PLANA
  4. DOKAZ O IDENTIFIKACIJI ČESTICE (ako se nekretnina nalazi na području gdje postoje razlike u brojevima katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi, odnosno na području katastarske općine za koju nije izvršena obnova ili osnivanje zemljišne knjige, za daljnje postupke moguće je od nadležnog ureda za katastar zatražiti podatak o identifikaciji čestica)
  5. PUNOMOĆ ILI OVJERENA SUGLASNOST VLASNIKA ukoliko zahtjev ne podnosi vlasnik nekretnine

Kontakt osoba:

IVAN HRNČEVIĆ
tel: 044/815-380
email: ivan.hrncevic@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Da bi se podnio zahtjev za promjenom korisnika vodnih usluga potrebno je priložiti nešto od slijedećih dokumenata:

  • vlasnički list
  • ovjereni ugovor o najmu
  • kupoprodajni ugovor
  • rješenje o nasljeđivanju
  • darovni ugovor

Kontakt podaci:

tel: 044/527-455, 044/527-456
email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ukoliko Vam je potrebna usluga odštopavanja kanalizacije ili usluga pražnjenja septičke jame preuzmite PDF obrazac te ga ispunjenog pošaljite našem fakturnom odjelu. 

Izvan Petrinje se naplaćuju kilometri te je cijena po kilometra 8,61.kn. Odnosi se na ispumpavanje i ostale usluge.

Usluga će se izvršiti nakon dostave dokaza o uplati.

Kontakt podaci:

tel: 044/527-455, 044/527-456

email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ukoliko sami želite dostaviti očitanje vodomjera preuzmite OBAVIJEST OČITANJA VODOMJERA.Do 24. u mjesecu ispunjenu obavijest ubacite u sandučić za očitanja koji se nalazi na zgradi uprave društva Privreda d.o.o.

Očitanje vodomjera možete dostaviti i pomoću web modula eSTANJE.

Kontakt podaci:

tel: 044/527-455, 044/527-456

email: fakturni@privreda-petrinja.hr

Izdavanje potvrde o potrošnji vode u posljednje tri godine.

Ispunjeni obrazac predajte osobno ili pošaljite putem e-pošte:

Kontakt podaci:

tel: 044/527-455, 044/527-456

email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ispunjeni obrazac predajte osobno ili pošaljite putem e-pošte:

Kontakt podaci:

tel: 044/527-455, 044/527-456

email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ispunjeni obrazac predajte osobno ili pošaljite putem e-pošte:

Kontakt podaci:

tel: 044/527-455, 044/527-456

email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ispunjeni obrazac predajte osobno ili pošaljite putem e-pošte:

Kontakt podaci:

tel: 044/527-455, 044/527-456

email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

OBAVIJEST

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN broj 19/22) i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Privrede d.o.o.  potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor.

Potrošač može pisani prigovor podnijeti u poslovnim prostorijama Privrede d.o.o. na urudžbeni zapisnik, putem pošte na adresu: Privreda d.o.o. Petrinja, Braće Hanžek 19 ili elektroničke pošte: prigovori@privreda-petrinja.hr.

Privreda d.o.o. Petrinja obvezna je odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Po primitku odgovora na pisani prigovor, potrošač može podnijeti prigovor Povjerenstvu za reklamacije potrošača na način opisan u stavku 2. ove Obavijesti.

Privreda d.o.o. Petrinja