OBRASCI I ZAHTJEVI

Poštovani potrošači,

uveli smo mogućnost dostave računa putem elektroničke pošte pa Vas molimo da ispunite PRIVOLU ukoliko račune želite zaprimati na navedeni način. Ispunjena i potpisana privola predaje se osobno Fakturnom odjelu na adresi Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja (prizemlje zgrade u dvorištu) ili elektroničkom poštom na adresu fakturni@privreda-petrinja.hr.

PREUZMI PRIVOLU

 

Da bi se podnio zahtjev za vodovodni ili kanalizacijski priključak potrebno je :

  1. IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT
  2. ZEMLJIŠNO KNJIŽNI IZVADAK
  3. KOPIJU KATASTARSKOG PLANA
  4. DOKAZ O IDENTIFIKACIJI ČESTICE (ako se nekretnina nalazi na području gdje postoje razlike u brojevima katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi, odnosno na području katastarske općine za koju nije izvršena obnova ili osnivanje zemljišne knjige, za daljnje postupke moguće je od nadležnog ureda za katastar zatražiti podatak o identifikaciji čestica)
  5. PUNOMOĆ ILI OVJERENA SUGLASNOST VLASNIKA ukoliko zahtjev ne podnosi vlasnik nekretnine

Kontakt osoba:

IVAN HRNČEVIĆ
tel: 044/815-380
email: ivan.hrncevic@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Da bi se podnio zahtjev za promjenom korisnika vodnih usluga potrebno je priložiti nešto od slijedećih dokumenata:

  • vlasnički list
  • ovjereni ugovor o najmu
  • kupoprodajni ugovor
  • rješenje o nasljeđivanju
  • darovni ugovor

Kontakt osoba:

SONJA BORIĆ
tel: 044/527-455
email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ukoliko Vam je potrebna usluga odštopavanja kanalizacije ili usluga pražnjenja septičke jame preuzmite PDF obrazac te ga ispunjenog pošaljite našem fakturnom odjelu. 

Izvan Petrinje se naplaćuju kilometri te je cijena po kilometra 8,61.kn. Odnosi se na ispumpavanje i ostale usluge.

Usluga će se izvršiti nakon dostave dokaza o uplati.

Kontakt osoba:

SONJA BORIĆ
tel: 044/527-455
email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ukoliko sami želite dostaviti očitanje vodomjera preuzmite OBAVIJEST OČITANJA VODOMJERA.Do 24. u mjesecu ispunjenu obavijest ubacite u sandučić za očitanja koji se nalazi na zgradi uprave društva Privreda d.o.o.

Očitanje vodomjera možete dostaviti i pomoću web modula eSTANJE.

Kontakt osoba:

SONJA BORIĆ
tel: 044/527-455
email: fakturni@privreda-petrinja.hr

Izdavanje potvrde o potrošnji vode u posljednje tri godine.

Ispunjeni obrazac predajte osobno ili pošaljite putem e-pošte:

Kontakt osoba:

SONJA BORIĆ
tel: 044/527-455
email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ispunjeni obrazac predajte osobno ili pošaljite putem e-pošte:

Kontakt osoba:

SONJA BORIĆ
tel: 044/527-455
email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ispunjeni obrazac predajte osobno ili pošaljite putem e-pošte:

Kontakt osoba:

SONJA BORIĆ
tel: 044/527-455
email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA

 

Ispunjeni obrazac predajte osobno ili pošaljite putem e-pošte:

Kontakt osoba:

SONJA BORIĆ
tel: 044/527-455
email: fakturni@privreda-petrinja.hr

PREUZIMANJE ZAHTJEVA