UPRAVA DRUŠTVA

DIREKTOR DRUŠTVA

Željko Softić, mag. oec.

URED UPRAVE

tel: 044/527-450, 044/527-454
email: privreda@privreda-petrinja.hr

RUKOVODITELJI SEKTORA

TEHNIČKI DIREKTOR


email:

FINANCIJSKI DIREKTOR


email:

NADZORNI ODBOR

Ante Barić, predsjednik nadzornog odbora
Jure Lovreković, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Mirfad Duraković, član nadzornog odbora
Stipe Milas, član nadzornog odbora
Ivana Roksa, član nadzornog odbora
Ljilja Dolovčak Mikočević, član nadzornog odbora
Borislav Briševac, član nadzornog odbora