UPRAVA DRUŠTVA

DIREKTOR DRUŠTVA

Miodrag Čavić, univ. spec. oec.

URED UPRAVE

RUKOVODITELJI SEKTORA

TEHNIČKI DIREKTOR

Anto Majić, ing. građ.
email: a.majic@privreda-petrinja.hr

FINANCIJSKI DIREKTOR


email:

NADZORNI ODBOR

Vlado Draženović, predsjednik nadzornog odbora
Željko Čutura, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Silvijo Jagić, član nadzornog odbora
Ivan Malović, član nadzornog odbora
Stjepan Galijan, član nadzornog odbora
Ljubica Sodić, član nadzornog odbora
Vesna Bartulović, član nadzornog odbora