Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Privredi d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti  obrazac Zahtjeva za pristup informacijama ili  Zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

Zahtjev za pristup informacija podnosi se:

a) pisanim putem na adresu Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19, Petrinja

b) osobno na adresu: Privreda d.o.o., Braće Hanžek 19 , Petrinja radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

c) elektroničkom poštom službeniku za informiranje:antonija@privreda-petrinja.hr

Službenik za informiranje Privrede d.o.o.

Antonija Hrvojević Sučec, dipl. iur.

Tel. 044/527-452

e-mail: antonija@privreda-petrinja.hr

Na pristup informacijama u  postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Privreda d.o.o.  ima pravo na  naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,  kao i nakadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije  i ponovnu uporabu informacije, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3.  Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji  za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su Narodnim novinama, broj  12/14  i 15/14.