Iz vodovodnog štatuta grada Petrinje

Iz vodovodnog štatuta grada Petrinje

Gradsko poglavarstvo u Petrinje objavilo je 17.listopada 1912. Godine “Vodovodni štatut grada Petrinje“, odobren od Odjela za unutarnje poslove Kraljevske hrvatsko-slavonske-dalmatinske zemaljske vlade 23.kolovoza 1913. godine.

“Štatut“ ima četiri poglavlja i to:

  • Općenite ustanove
  • Izvođenje vodovoda u kući
  • Pristojbe za vodu primljenu iz gradskog vodovoda
  • Zaglavne ustanove

U 31 članu određuje prava i obaveze gradske općine s jedne i građana s druge strana. Tako se na samom početku utvrđuje da Općina grada Petrinje prema dozvoli županijske oblasti u Zagrebu od 27. rujna 1908. godine ima pravo korištenja vode iz izvora “Vrela“ koji leži na katastarskoj čestici 79 općine Pecki, kotar Petrinja.

“Ogranke u cesti od ulične javne vodovodne cijevi do kuće, odnosno do vodomjera, izvađa i popravlja isključivo gradska općina po svojim organima. Promjer za te ogranke nuždnih cijevi opredjeljuje gradsko poglavarstvo od slučaja do slučaja, te proti opredieljenom promjeru ne pristoji stranci pravo prigovora“ kaže se među ostalima u članu 2 statuta. Vodovod unutar kuće može po statutu izvesti kućevlasnik samo po obrtnicima koji su za to zakonom ovlašteni. Dosta pažnje statut poklanja uvođenju vod u kupaonice i druge sanitarne prostorije, što je razumljivo obzirom na novine koje donosi tekuća pitka voda. Tako se među ostalim u članu 10 kaže:“Za izplavljivanje zahoda imade se voda iz ulazne cijevi svesti u reservoar tako, da voda na vrhu reservoara u isti ulazi, nu da pipa sa vodom u reservoaru u dodir ne dolazi,pri ulazu cijevi u reservoar imade se namjestiti pipa sa plivačem ili pipa na vijak iz daljnje površine reservoara imade se izvesti cijev u zahodnu zdjelicu. Izplavljivanje zahoda neposrednim dovođenjem vode iz ulazne cijevi zabranjuje se.“ U nastavku statuta detaljno se obrađuje vrsta cijevi i materijala koji se ugrađuju na instalacije vodovod. U financijskom dijelu statuta utvrđuje se cijena za “običajnu kućnu potrebu“ u iznosu od 12 filira za jedan kubični metar (1000 litara). Za veće potrošaće u industriji daje se popust i to od 10 posto za one koji u toku dana troše 25 kubika vode pa do 50 posto za dnevnu potrošnju od 100 i više kubičnih metara vode. Posebne cijene određuju se i za upotrebu vode za građevinske potrebe koje su veće od 25 do 500 posto, ovisno na kojoj se visini izvode građevinski radovi (od prizemlja do trećeg kata). Novost toga doba bili su naravno i vodomjeri, koji se po pitanju ugradnje i kontrole detaljno obrađuju. “Vodovod pristojbe imadu se ućerivati po propisima iz člana 4“ kaže se pri kraju statuta, što znači u roku 14 dana nakon izdanog račun “a ne plati li stranka u ovome roku, utjerati će se političkom ovrhom sa 5 posto zateznim kamatama“. Vodovodne pristojbe plaćaju se kvartalno a “vlastno je gradsko poglavarstvo nemarnom  platcu uskratiti porabu vode“. I na kraju, “čist prihod gradskog vodovoda ima se u prvom redu upotrijebiti u svrhu da se vodovodna mreža raširi u predijelu gdje još nema vodovoda, te da se namjeste javni zdenci u onim predijelima u koje se iz tehničkog razloga ne može vodovod uvesti“.

 

U vrijeme donošenja “ Vodovodnog Štatuta“ u dijelu naših krajeva primjenjivala se dvojna valuta – mađarska i austrijska. Filir je 100. dio krune – mađarskog novca. Za dva filira mogla se kupiti jedna žemlja. To znači da je kubik vode (1000 l) vrijedio koliko i šest žemlji.

 

Fotografija:Vodoskok fontane na Strossmayerovu šetalištu oko 1914.

Fotografija:Vodoskok fontane na Strossmayerovu šetalištu oko 1914.

 

Fontana je prvi javni spomenik grada. Sastoji se od ovalnog bazena na čijem su vijencu smještene četiri istovjetne brončane figure golog dječaka koji se pokušava popeti na tijelo velike kornjače iz čijih otvorenih usta izbija vodeni mlaz i puni bazen. Gola dječja tijela simboliziraju početak života, radost i čistoću življenja, a kornjače su bića koja traže i žele vodu kao božanski izvor u kojem će utažiti žeđ. Figure su rad kipara Ferde Ćusa, uređena nakon što je grad 1912. dobio gradski vodovod.