Primjena procesa ultrafiltracije za dobivanje kakvoće vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje

 

PRIMJENA PROCESA ULTRAFILTRACIJE ZA DOBIVANJE KAKVOĆE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA POTREBE GRADA PETRINJE

 

Uvod

Osiguranje dovoljnih količina kvalitetne vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu grada Petrinje imperativ je poduzeća Privrede d.o.o. Petrinja. Potrebne količine vode crpe se iz podzemnih izvorišta okolice grada Petrinje. Te dostupne količine vode često su onečišćene i potrebna je odgovarajuća tehnologija pripreme kako bi se osigurala zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju. U procesu pripreme vode primijenjena je tehnologija membranskog procesa ultrafiltracije vode (UF). Zbog svojih mnogih prednosti membranski procesi UF igraju važnu ulogu u tehnologiji pripreme vode za ljudsku potrošnju jer na malom prostoru mogu obraditi velike količine vode, dobivena voda je vrlo visoke kakvoće, a potrošnja i dodatak kemikalija u procesu pripreme su minimalni ili ih nema u odnosu na klasičnu tehnologiju. Ostale bitne prednosti membranskog procesa UF je kvaliteta obrađene vode koja je konstantna i neovisna je o kvaliteti ulazne vode te kompaktnost i mala tlocrtna veličina samog uređaja. Vođenje uređaja malo ovisi o ljudskom faktoru zbog visoke automatiziranosti samog procesa, a troškovi vođenja uređaja su manji nego kod klasičnih uređaja. Procesom UF vrši se uklanjanje mutnoće, bakterija, virusa, boje a u procesu pripreme nema emisije neugodnih mirisa i buke. U odnosu na klasičnu tehnologiju proces UF spada u tzv. Green Technology (zelenu tehnologi-ju), zadovoljavajući pri tome IPPC i BAT direktive. Nedostaci membranskog procesa su najčešće iskazani kao problemi čepljenja membrana i nedovoljno iskorištenje membranskog procesa. Do začepljenja dolazi zbog interakcije između same membrane i tvari iz vode koja se obrađuje membranskim procesom. Budući da je sastav vode kompleksan vrlo je teško doći do jednoznačnih objašnjenja i pravila o začepljivanju membrana prilikom upotrebe membranskih procesa u procesima dobivanja vode za ljudsku potrošnju. S praktičnog gledišta začepljenja mogu biti:

  • reverzibilno začepljenje koje se može ukloniti iz membrane fizičkim čišćenjem
  • reverzibilno začepljenje koje se uklanja kemijskim čišćenjem
  • nepovratno začepljenje koje se ne može ukloniti procesom čišćenja

Danas su ti problemi uspješno tehnološki riješeni tako da je membranski proces superioran u odnosu na klasične tehnologije te se je u zadnjim godinama u cijelosti dokazao kao pouzdana tehnologija pripreme vode za ljudsku potrošnju.

 

Materijali i metode

Tehnologija pripreme vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje primjenjuje tlačni membranski proces ultrafiltracije (UF) tip TEHNO MF/UF-320-NTS TRIPLEX na vodocrpilištu „Vrelište stara strojarna“   uz dezinfekciju vode elektrolizom otopine natrijeva klorida sredstvom na bazi klora kapaciteta 200 g/h, a na vodocrpilištima „Gornja Bačuga“ i „Popova šuma“  svaki, s membranskim sustavom Tip TEHNO MF/UF-40 NTS DUPLEX uz instalirani kapacitet dezinfekcije elektrolizom otopine natrijeva klorida sredstvom na bazi klora na svakom od tih vodocrpilišta kapaciteta 60 g/h.

Proces rada i kontrola vrši se putem mikroprocesnog upravljanja sa nadzornim grafičkim panelom, a ZZJS Sisačko-Moslavačke županije periodički temeljem zakona uzima uzorke i vrši kontrolu kakvoće obrađene vode iza postrojenja za UF i u vodoopskrbnom sustavu grada Petrinje.

 

Rezultati i rasprava

Obrada sirove vode bunara na području grada Petrinje iz kojih se u procesu pripreme vode za ljudsku potrošnju primjenjuju membranski procesi ultrafiltracije vode te proces pripreme vode završava procesom dezinfekcije vode sredstvima na bazi klora proizvedenim na licu mjesta elektrolizom otopine natrijeva klorida. Zbog specifičnih karakteristika izvora na području grada Petrinje sastav vode varira tijekom hidrološke godine, a karakterizira ga povremeno zamućenje sirove bunarske vode, a time boja te sadržaj organskih tvari kao i mikrobiološka kvaliteta vode bunara ne zadovoljava zakonom propisane vrijednosti.

Nakon obrade bunarske vode procesima UF, koje je izradila firma „Tehnobiro“ d.o.o. koja ima 25 godina iskustva u primjeni membranskih procesa, kakvoća vode zadovoljava zakonske kriterije kakvoće Zakona o vodi za ljudsku potrošnju NN 53/13 i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13.

Sustav pripreme vode sastoji se iz procesa mikrofiltracije, ultrafiltracije i kao završni proces pripreme je dezinfekcija vode.

Clipboard09

Rezultati analize vode iz mreže vodoopskrbe grada Petrinje

Clipboard10

 

 

Membranski proces ultrafiltracije

Membranski proces ultrafiltracije

 

Uređaj za mikrofiltraciju i dezinfekciju vode na bazi procesa elektrolize otopine NaCl

Uređaj za mikrofiltraciju i dezinfekciju vode na bazi procesa elektrolize otopine NaCl

 

Vrijednost mutnoće koji odstupaju od zakonskih propisa u vremenskom periodu praćenja podzemne vode i pokazatelji nakon obrade procesom UF:

Pokazatelj

Podzemna voda Nakon UF MDK
Mutnoća NTU 1 – 150 0,04 – 1 4
Vrijednost mutnoće ulazne i izlazne vode nakon procesa UF

Vrijednost mutnoće ulazne i izlazne vode nakon procesa UF

Primjenom membranskog procesa UF uklanjaju se iz vode i viši organizmi npr. maločetinaši (Oligochaeta, Nais sp.), Rotatoria, Protozoa, (Ciliata, Flagellata) i nematode koji stvaraju velike probleme tamo gdje se pojave u sustavu pripreme vode za ljudsku potrošnju, jer se klasičnom tehnologijom teško uklanjaju, a neki predstavnici su otporni na djelovanje sredstva za dezinfekciju vode na bazi klora.

 

Zaključak

Temeljem rezultata rada tri postrojenja za pripremu vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje membranski procesi ultrafiltracije uspješno su primijenjeni u tehnologiji pripreme vode i osiguravaju potrebnu kakvoću vode propisanu Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju NN 53/13 i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13.

Za svo vrijeme rada uređaja za ultrafiltraciju sirove bunarske vode uspješno je uklonjena mutnoća, suspendirana tvar, boja, organske tvari te koloidnie disperzije.

Primjenom membranskih procesa UF osigurana je zdravstvena ispravnost vode te više nema zastoja u vodoopskrbi pogotovo nakon kiša kada se poveća mutnoća bunarske vode iznad zakonom dozvoljenih vrijednosti te više nije potrebno obaviješćivanje građana da voda nije za piće te nije potrebna kupnja potrebnih količina vode za vodoopskrbu grada Petrinje.

Proces ultrafiltracije može se uspješno primijeniti i upotrijebiti kada klasična tehnologija pripreme vode ne daje zadovoljavajuće rezultate obrade, a može uspješno zamijeniti proces filtracije vode na brzim ili sporim pješčanim filterima te znatno smanjiti potrošnju vode za pranje filtera, smanjiti potrošnju kemikalija pri procesu flokulaciji vode te time osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku potrošnju.

 

Plan razvoja za 2016. godinu

  • Planiran dogradnja ultrafiltracije Stara Strojarna
  • Izgradnja ultrafiltracije na izvorištu Križ kapaciteta 20l/s

 

 

 

EU-PROJEKT
Kontakt informacije

BESPLATNI TELEFON: 

0800 200 187

Upravna zgrada

Adresa: 

I.Gundulića 14

Telefon:

 (044) 527-450

Fax: 

(044) 815-390

E-mail:

 privreda@privreda-petrinja.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

07:00 - 15:00

Matični broj: 

3082806

OIB:

12266526926

Žiro račun:

HR9123400091100133112

Sektor vodoopskrbe,odvodnje, proizvodnje i distribucije

Adresa:

Sajmište 1

Telefon:

(044) 815 - 380

Fax:

(044) 814 - 171 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Subota

06:00 - 14:00

 

Arhiva novosti i obavijesti