Etički kodeks

Kodeks etike u poslovanju dokument je Hrvatske gospodarske komore koji utvrđuju osnovne smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu. Određivanjem etičkih kriterija želja je pridonijeti otvorenijem i učinkovitijem poslovanju te kvalitetnijim vezama poslovnih subjekata u RH s poslovnom sredinom u kojoj djeluju, sprječavajući nedopušten utjecaj na društvenu i prirodnu okolinu.

Etičkim kodeksom Privrede d.o.o. utvrdili smo osnovna etička pravila ponašanja naših zaposlenika u odnosu prema fizičkim i pravnim osobama, kao i u međusobnim odnosima zaposlenika, radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovima koje obavljaju zaposlenici Društva.

Društvo posluje u interesu korisnika vodnih usluga, a napose poštujući i razvijajući osnovne vrijednosti kao što su pravičnost, poštenje, odgovornost, kvaliteta usluga, otvorenost u poslovanju, poduzetnost, timski rad i druge vrijednosti primjerene za isporučitelja vodnih usluga.

Temeljna načela koja promoviramo su:

  • povjerenje i kolegijalnost
  • zakonitost i stručnost u obavljanju poslova
  • timski rad i profesionalna komunikacija
  • uvažavanje potreba korisnika usluga
  • izbjegavanje i prevencija sukoba interesa
  • odgovorno upravljanje imovinom, poslovnim financijama i postupkom nabave
  • povjerljivost osobnih podataka i informacija o poslovanju
  • izbjegavanje primanja i davanja darova
  • zabrana konzumiranja sredstava ovisnosti tijekom radnog vremena

Potičemo etičkog ponašanje u organizaciji definiranjem i publiciranjem pravila ponašanja i pozitivnim primjerom menadžera.

Kontakt podaci etičkog povjerenika:
Kristina Mlinar
Samostalna referentica za odnose sa korisnicima

E-mail: kristina.mlinar@privreda-petrinja.hr
Tel: 044/527-454

Prilozi:
Etički kodeks Privrede d.o.o.
Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa Privreda d.o.o.