Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Privredi d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti  obrazac Zahtjeva za pristup informacijama ili  Zahtjeva za ponovnu uporabu informacije.

Zahtjev za pristup informacija podnosi se:

a) pisanim putem na adresu Privreda d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja

b) osobno na adresu: Privreda d.o.o., Gundulićeva 14, Petrinja radnim danom od 7:00 do 15:00 sati

c) na broj faksa: 044/815-390
d) elektroničkom poštom službeniku za informiranje:antonija@privreda-petrinja.hr

Službenik za informiranje Privrede d.o.o.

Antonija Hrvojević, dipl.iur.

Tel. 044/527-452

e-mail: antonija@privreda-petrinja.hr

Na pristup informacijama u  postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Privreda d.o.o.  ima pravo na  naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,  kao i nakadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije  i ponovnu uporabu informacije, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3.  Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji  za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su Narodnim novinama, broj  12/14  i 15/14.

DOKUMENTI:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 god.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijam za 2017. god.

Godišnje izvješće za 2017. god.

Godišnje izvješće za 2018. god.

Godišnje izvješće za 2019. god.

EU-PROJEKT
Kontakt informacije

BESPLATNI TELEFON: 

0800 200 187

Upravna zgrada

Adresa: 

I.Gundulića 14

Telefon:

 (044) 527-450

Fax: 

(044) 815-390

E-mail:

 privreda@privreda-petrinja.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak:

07:00 - 15:00

Matični broj: 

3082806

OIB:

12266526926

Žiro račun:

HR9123400091100133112

Sektor vodoopskrbe,odvodnje, proizvodnje i distribucije

Adresa:

Sajmište 1

Telefon:

(044) 815 - 380

Fax:

(044) 814 - 171 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Subota

06:00 - 14:00

 

Arhiva novosti i obavijesti