Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja

U petrinjskoj gradskoj upravi održan je radni sastanak s predstavnicima „Hrvatskih voda“ d.o.o., „Kolektor Kolinga“ d.o.o., „Sedre consulting“ d.o.o. i Poduzeća „Privreda“, a tema je bila aktualni status EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja”, planovi i termini za završetak projekta.

O do sada odrađenom i planovima za ubuduće govorio je Miodrag Čavić, direktor Poduzeća „Privreda“: „Podatak koji dobro znamo je da je ukupan projekt 345 milijuna kuna, odnosno 430 sa svim prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima. Od 345 milijuna 71% su EU bespovratna sredstva, nešto više od 25% je Republike Hrvatske i Hrvatskih voda i naša komponenta, odnosno Privrede, kao naručitelja, odnosno Grada je 3,8%, to je nešto više od 13 milijuna kuna. Znači financijski rezime bi bio ovakav: 294 milijuna kuna ugovoreno, a 227 milijuna kuna je već realizirano, odnosno plaćeno. Prema ovome gledajući to bi bilo nešto više od 77%, međutim ako se tu uzme od ugovorenog UPOV iznos onda bi financijska realizacija bila 94% od ugovorenoga. Pokazatelj samo za mrežu, za koju je ugovoreno 213 milijuna kuna, tu je s mjesecom travnjem realizirano nešto više od 204 milijuna kuna, što je 96% od tog ugovora. Od fizičkih pokazatelja onoga što je izgrađeno vidimo da je u kanalizacijskoj mreži 71 km praktički napravljen, četiri tisuće kućnih priključaka, što je više nego je planirano, a kod vodoopskrbe su 52 km i tu smo negdje na 93% fizičkog ostvarenja od ukupno planirano ugovorenog. Poanta cijele priče, kada govorimo o završetku ovog projekta u ovoj godini, je to što je ostalo. To su neke ulice gdje je određena metraža što sve treba izgraditi na odvodnji ili na vodovodu. Znači, imamo ukupno 8300 metara vodoopskrbe izgradnje i 2160 metara na odvodnji. Htio bih i naglasiti ono što je bitno nama i što u principu naši Petrinjci najviše vide, a to je što je ostalo za asfaltirati. To je po nekoj procjeni 23-25 kilometara ukupno za asfaltirati, gdje je dio koji traje nakon izgradnje, a dio koji je već praktično gotov i samo treba asfalt. Imamo neke manje metraže za napraviti, ali imamo i neke koje su u najstrožem centru grada, koje su žile kucavice, a to je dio Turkulinove i Duge ulice, odnosno glavna prometnica Petrinja-Sisak.“

Glavni izvođač radova je tvrtka „Kolektor Koling“ čiji je predstavnik Goran Gačnik govorio o problemima na koje su nailazili: „Kolektor je, nažalost, imao jako puno problema, čak i u nekim tehničkim stvarima koje nitko nije mogao znati što se nalazi zakopano u zemlji dok se nije otkopalo i vidjelo koliko je stara ta infrastruktura i koliko su Petrinja, odnosno gradonačelnik i svi njegovi suradnici i Privreda, prepoznali potrebu rekonstrukcije ovog sistema. Koliko je velik taj projekt, ako gledamo samo u jednom osnovnom dijelu, a to je izrada svih tih sustava, kopanje kanala, ako se pogleda u projektu to je sveukupno 136 kilometara potrebno za rekonstrukciju. Svi ste svjedoci toga da je u ovom vremenu, koje je Kolektor radio ovdje sa svojim podizvođačima, imao i velikih problema s vremenom, poplavama koje su odnosile materijal i koji smo morali ponovo dovoziti. Također, moram još jednom naglasiti da je gradonačelnik sa svojim suradnicima, Hrvatske vode u ime kojih projekt vodi zamjenik generalnog direktora Davor Vukmirić i njegovi suradnici, Privreda s novim kadrovskim promjenama, krenula je fantastično naprijed i to je za svaku pohvalu da izvođač može tako dobro koordinirati i rješavati tekuće probleme s naručiteljem i mogu reći da od svih ovih 136 kilometara koji su bili potrebni za uraditi ostalo je ukupno oko 14 kilometara za završiti. Znači, Kolektor Koling želi i hoće što prije završiti ovaj projekt i predati ga na upotrebu Petrinji i njezinim stanovnicima.“

Nadzor nad projektom obavlja tvrtka „Sedra consulting“ čiji je direktor Vladimir Majer istaknuo: „Dobili smo proizvod koji je sazrio, u pravom smislu riječi, tako da i izvođač i naručitelj i mi iz nadzora, konačno možemo ovaj projekt, na zadovoljstvo svih privesti kraju. Kada kažem na zadovoljstvo svih, prvenstveno tu mislim na korisnike, odnosno naručitelja Privredu, a u konačnici i Grad Petrinju koji je u tome bitan čimbenik koji podnosi sve udarce, kako pozitivne tako i negativne. Mislim da smo sada u situaciji da možemo završiti projekt uz ispunjenje bitnog čimbenika, a to je da se ne dogodi korekcija za korisnika, odnosno za Grad jer znamo svi što bilo kakva financijska korekcija Gradu Petrinji znači.“

Na sastanku je bio i Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora „Hrvatskih voda“, te je naglasio: „Iz ovoga svega što je do sada rečeno, a i iz onoga svega što pamtimo, jasan nam je značaj ovoga projekta za sve stanovništvo Petrinje, ali isto tako jasno nam je koliko EU projekti općenito znače i korištenje sredstva iz EU fondova. Ovom prigodom se u ime „Hrvatskih voda“ i Uprave želim zahvaliti svim stanovnicima Grada Petrinje  na jednom izuzetnom strpljenju obzirom na svu problematiku koja je ovaj projekt pratila. Ne možemo pobjeći, a i ne trebamo, od činjenice da je projekt obilježilo niz problema i da se ustvari glavni izvođač „Kolektor Koling“ našao u nezavidnoj situaciji po mnogo čemu jer su pojedine građevinske tvrtke, koje su trebale nositi taj projekt, otišle u stečaj, predstečaj itd. Nekada to javnost ne percipira do kraja ili ne razumije ili nekoga možda nije briga, međutim to su objektivne okolnosti. Dobar dio toga će biti gotov upravo u vrijeme blagdana kada se na vašem području štuju sveci i sv. Jakov u Mošćenici (25. srpnja) i sv. Lovro u Petrinji (10. kolovoza) te ćemo ih provesti u atmosferi radosti što su projekti, naravno vidljivi dio, privedeni kraju.“

Na kraju se obratio i petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović: „Komunalna infrastruktura je srce i žila kucavica grada u koju sto godina nitko ništa nije ulagao i sada taj „starac“ od sto godina treba dobiti nove žile, novi krvotok i to treba mijenjati iz ulice u ulicu. Trebamo ići odvodnjom i promjenom vodovodne mreže i to bi trebali biti civilizacijski standardi koji je Grad Petrinja pokrenuo još prije desetak godina i gdje sam rekao prije pet godina, idemo u to, to je Kohezija 2014.-2020. i prvi smo Grad u Hrvatskoj koji smo potpisali, u Hrvatskim vodama, upravo taj ugovor. 2014.-2020. nije slučajno vrijeme projekata i neke dinamike i svega onoga što smo ovdje zajednički proživjeli, radili i nastojali da za sve građane Grada Petrinje napravimo što će ostati trajna vrijednost, ali ona ostaje u zemlji i nekako je nevidljiva. Ono što se vidi uvijek je onaj „glanc“ i to je ono što imamo, a to je asfaltiranje svih preostalih cesta. Zahvaljujem se gospodinu Vukmiriću što je optimista i što ćemo do sv. Jakova i sv. Lovre odraditi veći dio svega onoga što je još ostalo u ovom projektu. Mi ćemo to i završiti i veliki sam optimista, a kroz taj optimizam trebamo dati poruku svim Petrinjkama i Petrinjcima da nam nije bilo lako ovih zadnjih godina i da je sigurno bilo teško kod svih onih elementarnih nepogoda koje smo imali kao Grad, gdje je napravljena šteta, pa je prošlo vrijeme i moralo se popravljati. Nisam ovdje da bi štitio ili nadzor ili izvođače ili samoga sebe ili na kraju Poduzeće „Privreda“ gdje smo upali u projekt koji je najzahtjevniji u zadnjih pedeset godina i pitanje je kada ćemo još imati novi projekt koji će na zadovoljstvo svih građana biti u ovako visokoj fazi.“