NATJEČAJI I OGLASI

Natječaji

OTVORENI NATJEČAJI

ARHIVA

PRAVNIK/PRAVNICA

 

Odabrani kandidat: Andrea Marić,mag.iur.

 

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


8.3.2024.


 


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 1 godinu


 OPIS POSLOVA:

– rješava imovinsko – pravne odnose pri izgradnji, popravcima i rekonstrukciji  magistralnih cjevovoda, vodosprema, crpnih stanica i objekata odvodnje

– izrađuje nacrte ugovora  o pravu služnosti, nagodbe,  sporazume sa vlasnicima nekretnina  radi naknade eventualne štete  te druge vrste ugovora iz područja prava po potrebi

– izrađuje prijedloge za potpuno i nepotpuno izvlaštenje nekretnina i  provodi postupke kod drugih tijela

– prema potrebi radi  složenije kadrovske i opće poslove

Kandidat mora priložiti:

– prijava za posao, životopis, preslik diplome i potvrda o radnom stažu

STRUČNA SPREMA: VSS

SMJER: društveni smjer


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


SPECIJALIST/SPECIJALISTICA RUKOVANJA RADNIM STROJEVIMA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 6.12.2023.


 15.12.2023.


Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 • Kategorija B
 • Kategorija C

 2 godine


 Opis posla: obavlja poslove na svim radnim strojevima rovokopač,bager,buldozer,valjak,rezač asfalta.
Obavlja sve vrste širokih iskopa,kanala i temelja ,utovar vozila,manje popravke na stroju.


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


 e-mailom: privreda@privreda-petrinja.hr

ODABRANI KANDIDAT:
 – MAGDALENA JERAB

REFERENT/ICA RAČUNOVODSTVA I EKONOMIKE

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 30.11.2023.


 8.12.2023.


Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


Potrebno poznavanje osnova informatike

 • excel

 Kategorija B


 2 godine


 opis posla: knjiži dokumente za glavnu knjigu , usklađuje mjesečno salda kupaca i dobavljača, knjiži rashode,viškove,manjkove, analizira troškove poslovanja ,izrađuje financijska izvješća itd.

radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad 6 mjeseci

uz zamolbu potrebno je priložiti životopis, svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži, potvrdu o radnom stažu,


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


 e-mailom: privreda@privreda-petrinja.hr

ODABRANI KANDIDAT:
 – IVAN ZEKIĆ
 

ZIDAR/ZIDARICA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 11.10.2023.


 20.10.2023.


Posloprimac

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine

 Kategorija B


 1 godinu


 Opis posla:
Samostalno obavlja sve potrebne zidarske radove na poslovima niskogradnje, obavlja sve betonske i armirano betonske radove, sve zidarske poslove za potrebe vodovoda i kanalizacije .

Smjer: građevinski, uvjerenje o osposobljenosti, 

Dostaviti: životopis, zamolbu, svjedodžbu o školovanju, porvrdu o stažu.


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – STJEPAN BRAJKOVIĆ
 

RUKOVATELJ/RUKOVATELJICA GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


3


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


02.10.2023.


20.10.2023.


Posloprimac

 Srednja škola 3 godine


 Kategorija B


 1 godinu


PRIMA RADNE ZADATKE OD POSLOVOĐE NA ODRŽAVANJU HITNIH I PREVENTIVNIH INTERVENCIJA, SAMOSTALNO OBAVLJA RADOVE NA SVIM VRSTAMA STROJEVA (ROVOKOPAČ, BAGER,BULDOŽER, VALJAK, REZAČ ASFALTA), OBAVLJA SVE VRSTE ŠIROKIH ISKOPA, KANALA I TEMELJA, OBAVLJA I DRUGE POSLOVE DO NIVOA SLOŽENOSTI RADNOG MJESTA I PREMA OSOBNIM SPOSOBNOSTIMA PO NALOGU POSLOVOĐE.

SMJER; TEHNIČKI, PROMETNI, STROJARSKI. KANDIDATI TREBAJU DOSTAVITI; MOLBU ZA POSAO UZ ŽIVOTOPIS, SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU, VOZAČKU DOZVOLU, POTVRDU O RADNOM STAŽU, 


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – RADE KEČA
 

POMOĆNI RADNIK/POMOĆNA RADNICA NA VODOVODU I KANALIZACIJI

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 20.9.2023.


 27.9.2023.


Posloprimac

 Završena osnovna škola


 Opis posla: pomoćni poslovi,jednostavni,građevinski na vodovodu i kanalizaciji.

Zamolbu,životopis,svjedodžbu dostaviti na:
              Privreda d.o.o. Petrinja,
              Braće Hanžek 19, Petrinja 


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnjuODABRANI KANDIDAT:
 – KLARIĆ MIROSLAV

 

ELEKTRIČAR/KA – ELEKTRONIČAR/KA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 30.8.2023.


 7.9.2023.


Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Kategorija B


 1 godinu


OPIS POSLOVA: ODRŽAVA I POPRAVLJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NA OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU VODE, TE U SVIM POSLOVNIM PROSTORIMA TVRTKE. OBAVLJA POPRAVKE NA SUSTAVU SDU I MANJE POPRAVKE NA RAČUNALIMA, VODI BRIGU O CRPNIM STANICAMA., RADI I DRUGE POSLOVE PO NALOGU POSLOVOĐE.

SMJER: TEHNIČKI, ELEKTORNIČKI, ELEKTRIČAR

KANDIDATI TREBAJU DOSTAVITI: MOLBU ZA POSAO, ŽIVOTOPIS, SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU, VOZAČKU DOZVOLU, POTVRDU O RADNOM STAŽU


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – KOLMAN IGOR
 

VOZAČ/VOZAČICA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 27.7.2023.


 3.8.2023.


Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 • Kategorija C
 • Kategorija E

 1 godinu


Opis poslova:

– upravlja vozilom prema svojoj kvalifikaciji i sposobnostima te vrši prijevoz na osovni putnog naloga kojeg nakon obavljenog posla popunjava, te ga dnevno predaje poslovođi,

– brine o tehničkoj ispravnosti vozila,

– brine o utovaru i istovaru tereta,

– radi u smjenama i u svim podnošljivim vremenskim uvjetima,

– obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe 

Kandidati trebaju dostaviti: 

– molba za posao,
– životopis,
– svjedodžbu o završenom školovanju,
– vozačku dozvolu,
– potvrdu o radnom stažu,
– lječničko uvjerenje


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – ANDREJ LOVREKOVIĆ

VODITELJ/VODITELJICA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 22.3.2023.


 30.3.2023.


Posloprimac


Informatička znanja:

 • autocad
 • excel

 Kategorija B


 3 godine


Opis posla: organizira rad i rukovodi procesom održavanja vodovodnih i kanalizacijskih mreža, predlaže mjere racionalizacije unapređenja i razvoja poslovanja, vodi i potpisuje građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – MARTIN BOLTUŽIĆ

OČITAČ/OČITAČICA VODOMJERA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 17.2.2023.


 24.2.2023.


Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 Kategorija B


 1 godinu


 Opis posla: očitavanje potrošnje vode na vodomjerima i dostava računa i opomena.
Uz zamolbu je potrebno dostaviti životopis, svjedodžbu, domovnicu i dokaz o stažu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


PRAVNIK/PRAVNICA

 

NATJEČAJ SE PONIŠTAVA

 

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 9.12.2022.


 16.12.2022.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 1 godinu


 OPIS POSLOVA:

– rješava imovinsko – pravne odnose pri izgradnji, popravcima i rekonstrukciji  magistralnih cjevovoda, vodosprema, crpnih stanica i objekata odvodnje

– izrađuje nacrte ugovora  o pravu služnosti, nagodbe,  sporazume sa vlasnicima nekretnina  radi naknade eventualne štete  te druge vrste ugovora iz područja prava po potrebi

– izrađuje prijedloge za potpuno i nepotpuno izvlaštenje nekretnina i  provodi postupke kod drugih tijela

– prema potrebi radi  složenije kadrovske i opće poslove

Kandidat mora priložiti:

– prijava za posao, životopis, preslik diplome i potvrda o radnom stažu

STRUČNA SPREMA: VSS

SMJER: društveni smjer


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – KRISTINA MLINAR

SAMOSTALNI/A REFERENT / REFERENTICAZA ODNOSE SA KORISNICIMA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 24.11.2022.


 2.12.2022.


Posloprimac

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 1 godinu


 OPIS POSLOVA:

-PRIMJENA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

-ODGOVOR NA UPIT KORISNIKA VODNIH USLUGA

– ODGOVOR NA PRIGOVOR POTROŠAČA U II STUPNJU 

KANDIDAT MORA PRILOŽITI:

-PRIJAVU ZA POSAO, ŽIVOTOPIS, DIPLOMA I POTVRDU O RADNOM STAŽU

STRUČNA SPREMA: VSS/VŠ

SMJER: DRUŠTVENI SMJER


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – MARIO ČAIĆ

POMOĆNI RADNIK/ POMOĆNA RADNICA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 2


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 10.10.2022.


 18.10.2022.


Posloprimac

 Završena osnovna škola


 OPIS POSLOVA:
– PRIMA RADNE ZADATKE OD NEPOSREDNO NADREĐENOG NA RADILIŠTU,
– OBAVLJA JEDNOSTAVNE GRAĐEVINSKE /ZEMLJANE, ZIDARSKE, TESARSKE, VODOINSTALATERSKE) I POMOĆNE POSLOVE SASTAVLJENE OD JEDNOSTAVNIH OPERACIJA, UZ KORIŠTENJE JEDNOSTAVNIH ALATA,
– OBAVLJA JEDNOSTAVNE POSLOVE U NISKOGRADNJI, IZVODI SANACIJE SVIH POVRŠINA OŠTEĆENIH OD POPRAVKA VODOVODA, VRŠI UTOVAR  I ISTOVAR, PRIJENOS MATERIJALA I ALATA DO MJESTA RADA I OBRNUTO PO NALOGU NADREĐENOG.

KANDIDATI TREBAJU DOSTAVITI:
– MOLBU ZA POSAO
– ŽIVOTOPIS
– SVJEDODŽBU O ZAVRŠENOJ ŠKOLI


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – IVICA ROKIĆ

RUKOVATELJ/RUKOVATELJICA GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 10.10.2022.


 18.10.2022.


Posloprimac

 Srednja škola 3 godine


 Kategorija B


 1 godinu


Prima radne zadatke od poslovođe na održavanju hitnih i preventivnih intervencija, samostalno obavlja radove na svim vrstama strojeva (rovokopač, bager, buldožer, valjak …), obavlja sve vrste širokih iskopa, kanala i temelja

Smjer – tehničk, prometni, strojarski

Kandidati trebaju dostaviti:
– molbu za posao,
– životopis, 
– svjedodžba o završenom školovanju,
– vozačku dozvolu,
– potvrdu o radnom stažu,


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – MARIO PRKA

 

INŽENJER/KA RAZVOJA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 9.8.2022.


 16.8.2022.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno napredno poznavanje informatike

 • autocad
 • excel
 • internet

 Kategorija B


 2 godineOpis poslova:
-Provodi analizu i ažurira podatke u bazama GIS i NUS sustava

-Obavlja potrebna snimanja i kartiranja cjevovoda, priključaka i kanalizacije

– obavlja druge poslove po nalogu Rukovoditelja 

Uvjet: tehnički smjer 

Kandidati trebaju dostaviti:

– molbu za posao

– životopis

– svjedodžba o završenom školovanju

– vozačku dozvolu

– potvrdu o radnom stažu


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnjuODABRANI KANDIDAT:
 – RENATA MARTINOVIĆ

FAKTURISTA / FAKTURISTICA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 30.6.2022.


 8.7.2022.


Posloprimac

 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 1 godinu


 OPIS POSLA:
Vodi brigu o pravnoj pripremi podataka za očitvanje i fakturiranje za pravne i fizičke osobe. Vrši prijenos očitanih podataka s ručnih terminala, provjerava iste prije fakturiranja obavlja poslove fakturiranja, izdaje i kontrolira račune svih isporuka, roba i usluga, kreira izlazni račun kupcima, unosi promjene korisnika na temelju vjerodostojen dokumentacije, usklađuje s glavnom knjigom…

Uz zamolbu i životopis, potrebno priložiti dokaza o završenoj školi i potvrdu o radnom stažu. 


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


ODABRANI KANDIDAT:
 – IVICA BOLTUŽIĆ

 

VOZAČ/ICA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 2


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 14.6.2022.


 21.6.2022.


Posloprimac

 Srednja škola 3 godine


 • Kategorija B
 • Kategorija C
 • Kategorija E

 1 godinu


 Opis posla: Upravlja vozilom prema svojoj kvalifikaciji i sposobnostima te vrši prijevoz na osnovi putnog naloga 

Brine se o tehničkoj ispravnosti vozila

Brine o pravilnom utovaru i istovaru tereta

Obavlja i druge poslove po nalogu poslovođe.

Kandidati trebaju dostaviti:
-molbu za posao
-životopis
-svjedodžba o završenom školovanju
-vozačku dozvolu
-potvrdu o radnom stažu


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju 

OBAVIJEST – Poništava se natječaj za radno mjesto INŽENJER / INŽENJERKA RAZVOJA

INŽENJER/KA RAZVOJA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


U cijelosti


 14.6.2022.


 21.6.2022.


Posloprimac

 Viša ili prvostupanjska


Potrebno napredno poznavanje informatike

 • autocad
 • excel
 • internet

 Kategorija B


 6 mjeseci


 Opis posla: Provodi analizu i ažurira podatke u bazama GIS i NUS sustava

Obavlja potrebna snimanja i kartiranja cjevovoda, priključaka i kanalizacije

Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovoditelja

Kandidati trebaju dostaviti:
-molbu za posao
-životopis
-svjedodžba o završenom školovanju
-vozačku dozvolu
-potvrdu o radnom stažu


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


POMOĆNI RADNIK/POMOĆNA RADNICA NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 2 smjene


 Nema smještaja


 U cijelosti


 22.4.2022.


 29.4.2022.


Posloprimac

 Završena osnovna škola


 Nije važno


 Opis posla: prima radne zadatke od neposredno nadređenog na radilištu, uređuje okoliš gradilišta i objekata, pridržava se propisa zaštite na radu, obavlja i druge poslove do nivoa složenosti radnog mjesta i prema osobnim sposobnostima i po nalogu nadređenog.

Kandidati trebaju biti stručno osposobljeni za rad s motornom pilom, flaksericom, motornom kosilicom  i dr. 


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


 

ODABRANI KANDIDAT:
 – Milan Turković, PETRINJA
 

RUKOVATELJ

INŽENJER/INŽENJERKA RAZVOJA

OBAVIJEST – Poništava se natječaj za radno mjesto INŽENJER / INŽENJERKA RAZVOJA

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Smjena – prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 5.1.2022.


 14.1.2022.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 2 godine


 Opis posla: provodi, analizira i ažurira podatke u bazama…
Uvjet: tehnički smjer


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju


GLASNOGOVORNIK/GLASNOGOVORNICA

ODABRANI KANDIDAT:
 – GABRIJELA BEGIĆ, MAGISTRA PRAVA,  PETRINJA
 

Radno mjesto

 PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 5.1.2022.


 14.1.2022.


Posloprimac

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 1 godinu


 Opis posla:  pravovremeno zakonsko izvještavanje.
Uvjet: pravna struka.


Poslodavac

 PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju