KVALITETA VODE

Svi mi znamo da je voda nužna za život, ali jeste li znali sljedeće?

 • Voda poboljšava naše zdravlje
 • Sastavni je dio većine stanica u našem tijelu
 • Donosi hranu i kisik u stanice, a iznosi štetne tvari
 • Pročišćava bubrege
 • Hladi, ali i štiti od hladnoće naše tijelo
 • Dio je naše krvi, znoja, suza i sline
 • Povećava broj kalorija koje trošimo tijekom dnevnih aktivnosti
 • Pomaže u uklanjanju iz tijela viška natrija koji može dovesti do zadržavanja tekućina
 • Pomaže u zaštiti od niza bolesti (prehlada, infekcija mokraćnog kanala,bubrežnih kamenaca)
 • Može poboljšati vaš izgled (pomaže u hidrataciji kože i čini je glađom, mekšom i nježnijom)
 • Može pomoći u gubitku tjelesne težine jer daje više energije tijekom tjelesnih aktivnosti
 • U Africi i Aziji gotovo tri četvrtine stanovništva nema čiste pitke vode
 • Približno 5 milijuna ljudi umre svake godine od bolesti koje se prenose prljavom vodom
 • Gotovo 80% svih bolesti nastaju zbog nečiste vode za piće.

Koliko vode treba konzumirati svakog dana?

 • U prosjeku treba konzumirati između 1,5 i 2,5 litre vode svakog dana. Dehidracija organizma vodi u smrt.
 • Znanstvenici sa Sveučilišta Loma Linda u Kaliforniji ustanovili su da ljudi koji piju najmanje 5 čaša vode dnevno imaju manje izgleda da umru od srčanog udara. nego oni koji piju 2 ili manje čaša.
  Voda je dragocjeni resurs!

O vodi

Voda je kemijski spoj dva atoma vodika i jednog atoma kisika i jedan od osnovnih uvjeta života. Kemijska formula vode je H2O.
Ima ledište na 0oC (273K) i vrelište na 100oC (373K). Također se javlja kao tekućina (između 0 C° i 100 °C).
Na Zemlji tvori oceane, rijeke, oblake i polarne kape. Voda pokriva 71% zemljine površine i nužna je za život kakav poznajemo.
Ona je po težini najobilnija sastavnica stanica i organizama (75-85%), a veliki broj stanica ovisi o izvanstaničnoj okolini koja
je također uglavnom vodena. Najveća gustoća vode je pri 4°C (anomalija vode).

Hrvatska je među trideset vodom nabogatijih zemalja u svijetu. Zaštita okoliša i opskrba pitkom vodom postaju glavni problem i
izazov za opstanak i razvoj civilizacije. Pitka voda postaje glavni resurs u 21. stoljeću zbog porasta broja ljudi i promijenjenog standarda .

Danas smo suočeni sa svakodnevnim usporedbama kako pitka voda postaje “nova nafta” te da će se oko iste voditi borbe.
Hrvatska ima dovoljno pitke vode za buduće naraštaje i nema pokazatelja da će se pojaviti nestašica.

 

 

 

 

 

 

PRIMJENA PROCESA ULTRAFILTRACIJE ZA DOBIVANJE KAKVOĆE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU ZA POTREBE GRADA PETRINJE

Uvod

Osiguranje dovoljnih količina kvalitetne vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnom sustavu grada Petrinje imperativ je poduzeća Privrede d.o.o. Petrinja. Potrebne količine vode crpe se iz podzemnih izvorišta okolice grada Petrinje. Te dostupne količine vode često su onečišćene i potrebna je odgovarajuća tehnologija pripreme kako bi se osigurala zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju. U procesu pripreme vode primijenjena je tehnologija membranskog procesa ultrafiltracije vode (UF). Zbog svojih mnogih prednosti membranski procesi UF igraju važnu ulogu u tehnologiji pripreme vode za ljudsku potrošnju jer na malom prostoru mogu obraditi velike količine vode, dobivena voda je vrlo visoke kakvoće, a potrošnja i dodatak kemikalija u procesu pripreme su minimalni ili ih nema u odnosu na klasičnu tehnologiju. Ostale bitne prednosti membranskog procesa UF je kvaliteta obrađene vode koja je konstantna i neovisna je o kvaliteti ulazne vode te kompaktnost i mala tlocrtna veličina samog uređaja. Vođenje uređaja malo ovisi o ljudskom faktoru zbog visoke automatiziranosti samog procesa, a troškovi vođenja uređaja su manji nego kod klasičnih uređaja. Procesom UF vrši se uklanjanje mutnoće, bakterija, virusa, boje a u procesu pripreme nema emisije neugodnih mirisa i buke. U odnosu na klasičnu tehnologiju proces UF spada u tzv. Green Technology (zelenu tehnologi-ju), zadovoljavajući pri tome IPPC i BAT direktive. Nedostaci membranskog procesa su najčešće iskazani kao problemi čepljenja membrana i nedovoljno iskorištenje membranskog procesa. Do začepljenja dolazi zbog interakcije između same membrane i tvari iz vode koja se obrađuje membranskim procesom. Budući da je sastav vode kompleksan vrlo je teško doći do jednoznačnih objašnjenja i pravila o začepljivanju membrana prilikom upotrebe membranskih procesa u procesima dobivanja vode za ljudsku potrošnju. S praktičnog gledišta začepljenja mogu biti:

 • reverzibilno začepljenje koje se može ukloniti iz membrane fizičkim čišćenjem
 • reverzibilno začepljenje koje se uklanja kemijskim čišćenjem
 • nepovratno začepljenje koje se ne može ukloniti procesom čišćenja

Danas su ti problemi uspješno tehnološki riješeni tako da je membranski proces superioran u odnosu na klasične tehnologije te se je u zadnjim godinama u cijelosti dokazao kao pouzdana tehnologija pripreme vode za ljudsku potrošnju.

Materijali i metode

Tehnologija pripreme vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje primjenjuje tlačni membranski proces ultrafiltracije (UF) tip TEHNO MF/UF-320-NTS TRIPLEX na vodocrpilištu „Vrelište stara strojarna“   uz dezinfekciju vode elektrolizom otopine natrijeva klorida sredstvom na bazi klora kapaciteta 200 g/h, a na vodocrpilištima „Gornja Bačuga“ i „Popova šuma“  svaki, s membranskim sustavom Tip TEHNO MF/UF-40 NTS DUPLEX uz instalirani kapacitet dezinfekcije elektrolizom otopine natrijeva klorida sredstvom na bazi klora na svakom od tih vodocrpilišta kapaciteta 60 g/h.

Proces rada i kontrola vrši se putem mikroprocesnog upravljanja sa nadzornim grafičkim panelom, a ZZJS Sisačko-Moslavačke županije periodički temeljem zakona uzima uzorke i vrši kontrolu kakvoće obrađene vode iza postrojenja za UF i u vodoopskrbnom sustavu grada Petrinje.

Rezultati i rasprava

Obrada sirove vode bunara na području grada Petrinje iz kojih se u procesu pripreme vode za ljudsku potrošnju primjenjuju membranski procesi ultrafiltracije vode te proces pripreme vode završava procesom dezinfekcije vode sredstvima na bazi klora proizvedenim na licu mjesta elektrolizom otopine natrijeva klorida. Zbog specifičnih karakteristika izvora na području grada Petrinje sastav vode varira tijekom hidrološke godine, a karakterizira ga povremeno zamućenje sirove bunarske vode, a time boja te sadržaj organskih tvari kao i mikrobiološka kvaliteta vode bunara ne zadovoljava zakonom propisane vrijednosti.

Nakon obrade bunarske vode procesima UF, koje je izradila firma „Tehnobiro“ d.o.o. koja ima 25 godina iskustva u primjeni membranskih procesa, kakvoća vode zadovoljava zakonske kriterije kakvoće Zakona o vodi za ljudsku potrošnju NN 53/13 i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13.

Sustav pripreme vode sastoji se iz procesa mikrofiltracije, ultrafiltracije i kao završni proces pripreme je dezinfekcija vode.

Rezultati analize vode iz mreže vodoopskrbe grada Petrinje

Vrijednost mutnoće koji odstupaju od zakonskih propisa u vremenskom periodu praćenja podzemne vode i pokazatelji nakon obrade procesom UF:

Pokazatelj

Podzemna vodaNakon UFMDK
Mutnoća NTU1 – 1500,04 – 14

Primjenom membranskog procesa UF uklanjaju se iz vode i viši organizmi npr. maločetinaši (Oligochaeta, Nais sp.), Rotatoria, Protozoa, (Ciliata, Flagellata) i nematode koji stvaraju velike probleme tamo gdje se pojave u sustavu pripreme vode za ljudsku potrošnju, jer se klasičnom tehnologijom teško uklanjaju, a neki predstavnici su otporni na djelovanje sredstva za dezinfekciju vode na bazi klora.

Zaključak

Temeljem rezultata rada tri postrojenja za pripremu vode za ljudsku potrošnju za potrebe grada Petrinje membranski procesi ultrafiltracije uspješno su primijenjeni u tehnologiji pripreme vode i osiguravaju potrebnu kakvoću vode propisanu Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju NN 53/13 i Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13.

Za svo vrijeme rada uređaja za ultrafiltraciju sirove bunarske vode uspješno je uklonjena mutnoća, suspendirana tvar, boja, organske tvari te koloidnie disperzije.

Primjenom membranskih procesa UF osigurana je zdravstvena ispravnost vode te više nema zastoja u vodoopskrbi pogotovo nakon kiša kada se poveća mutnoća bunarske vode iznad zakonom dozvoljenih vrijednosti te više nije potrebno obaviješćivanje građana da voda nije za piće te nije potrebna kupnja potrebnih količina vode za vodoopskrbu grada Petrinje.

Proces ultrafiltracije može se uspješno primijeniti i upotrijebiti kada klasična tehnologija pripreme vode ne daje zadovoljavajuće rezultate obrade, a može uspješno zamijeniti proces filtracije vode na brzim ili sporim pješčanim filterima te znatno smanjiti potrošnju vode za pranje filtera, smanjiti potrošnju kemikalija pri procesu flokulaciji vode te time osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku potrošnju.