Poštovani potrošači!

 

Zbog prirodne nepogode došlo je do oštećenja vodoopskrbnog sustava i prekida opskrbe vodom za ljudsku potrošnju

na cijelom području grada Petrinje i općine Lekenik, te okolnih naselja.

Tijekom današnjeg dana očekujemo postupnu normalizaciju opskrbe vodom uz, eventualno, moguće prekide.

Molimo potrošače da vodu troše racionalno i da ju, do nove obavijesti, koriste isključivo za tehničke potrebe.

 

Molimo za razumijevanje!

 

Privreda d.o.o., Petrinja