Cijenjeni potrošači,

ukoliko ste zaprimili račune sa visokim iznosom za koji smatrate da prikazuje nerealni obračun potrošnje, molimo Vas da se javite u naš fakturni odjel kako bi razjasnili situaciju i eventualno ispravili račun u slučaju pogreške.

E-MAIL: fakturni@privreda-petrinja.hr

TEL: 044/527-455
TEL: 044/527-456

 

OBAVIJEST

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN broj 41/14) potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor.

Potrošač može pisani prigovor podnijeti u poslovnim prostorijama Privrede d.o.o. na urudžbeni zapisnik, putem pošte na adresu: Privreda d.o.o. Petrinja, Braće Hanžek 19 ili elektroničke pošte: fakturni@privreda-petrinja.hr.

Privreda d.o.o. Petrinja obvezna je odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Po primitku odgovora na pisani prigovor, potrošač može podnijeti prigovor Povjerenstvu za reklamacije potrošača na adresu iz stavka 2. ove Obavijesti.