Ministar Branko Bačić u sklopu obilaska radova u Petrinji obišao radove Privrede d.o.o. u Popovoj šumi

Za obilaska gradilišta na području Petrinje, ministar Branko Bačić izjavio je u utorak da je Hrvatska uspješno iskoristila sredstva iz Fonda solidarnosti EU-a, pa je samo na petrinjskom području za brojne projekte utrošeno čak 70 posto više sredstava od dodijeljenih.

Prije obilaska gradilišta, ministar Bačić je održao sastanak s petrinjskom gradonačelnicom Magdalenom Komes.

Ministar Bačić istaknuo je kako je sav predviđeni iznos Fonda solidarnosti za petrinjski potres iskorišten, a kao gradonačelnica i ministar je istaknuo kako se svi projekti nastavljaju i dalje s drugim izvorima financiranja.  Svi radovi koji se odnose na cjelovitu obnovu zgrada javnog sektora financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu od milijardu i 200 milijuna eura.  

Bačić je dodao kako se na sastanku analizirao status vezan za 42 građevine u centru grada za koje je Grad Petrinja Sporazumom s Ministarstvom preuzeo nabavu izvođenja radova te je odmah dogovoren i novi radni sastanak u Ministarstvu već u petak kako bi se što više ubrzala administracija vezana za te građevine.

Ministar je istaknuo kako je uspostavljena dobra dinamika vezana za donošenja rješenja o obnovi te kakao je trenutno najveći izazov kako da se sve odluke, rješenja i projekti koje ministarstvo  izradilo što brže realiziraju. „Osjećamo taj nedostatak i izvođača i njihovog angažmana na tim projektima koje smo ili započeli, ili su u postupku javne nabave“ – kazao je ministar nadležan za obnovu.

Ministar je obišao radove na konstrukcijskoj obnovi petrinjske Galerije “Krsto Hegedušić”, Gradske vijećnice, te zaštićenih zgrada na Trgu dr. Franje Tuđmana.  

Sa direktorom Privrede – Željkom Softićem, su obišli radove na vodoopskrbnoj mreži, projekt Popova šuma, čija je vrijednost 1,46 milijuna eura, izvođač tvrtka A&M d.o.o., Vukovar , a predviđeni završetak radova do kraja srpnja, 2023.

Radovi su u završnoj fazi, kompletirani su cjevovodi DN 450 i DN 250 od izlaza vodospreme Popova Šuma kroz cijeli tunel. Nakon  tlačnog ispitivanja ugrađenog cjevovoda upravo se provodi betoniranje ispune tunela koje će osigurati statiku, što tunelske obloge- što ugrađenih cijevi.

Tunel ima važnost zbog gravitacijskog dovoda iz izvorišta Pecki do distribucijske mreže grada Petrinje što opskrbljuje ¾ vodo- uslužnog područja grada Petrinje kao i naselja Mošćenica.

Projekt „Popova šuma „ – ugovoreno 1.675.717,22 €  

Realizirano do 30.06.2023. 1.231.849,16 € , preostalo 443.868,06 € – na  73,51 %.

SHARE:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SHARE: