Obavijest o privremenoj regulaciji prometa

Poštovani,

Ovim putem obavještavamo Vas da tvrtka Ind-eko d.o.o., Korzo 40/2, 51000 Rijeka, u sklopu Projekta PROJEKTIRANJE I SANACIJA ŠTETA OD POTRESA SUSTAVA ODVODNJE „STARA MREŽA ODVODNJE“ (Naručitelj: Privreda d.o.o.), započinje s izvođenjem radova sanacije sustava odvodnje Grada Petrinje u ulicama K. Zrinski i M. Srnaka.

Za potrebe privremene regulacije prometa izrađen je Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji šteta od potresa sustava odvodnje „Stara mreža odvodnje“ – I dio u Gradu Petrinji (oznaka projekta: APK_PRO_2023_10_NN, APKALL d.o.o. iz svibnja 2023. godine) koji dostavljamo u Prilogu 1. Izvođač radova je na Elaborat ishodovao suglasnost Grada Petrinje (KLASA: 340-04/23-01/18, URBROJ: 2176-6-07-01/10-23-2 od 24. svibnja 2023. godine) koju dostavljamo u Prilogu 2.

Za potrebe izvođenja radova u periodu od 24.07. do 03.08.2023. godine. nužna je uspostava privremene regulacije prometa zatvaranjem prometnica u slijedećim ulicama:

– ulica 6. kolovoza od križanja s ulicom J. Nemeca preko malog mosta na rijeci Petrinjčici te dio ulice M. Srnaka (do križanja s ul. F. Jelačića)

– dio ulice K. Zrinski od križanja s ulicom M. Srnaka do križanja s ulicom F. Jelačića

Izvođač radova uspostavit će obilazne pravce kretanja vozila preko susjednih ulica – dijelom ulice M. Srnaka i ulicom F. Jelačića s istočne strane Petrinjčice odnosno ulicom J. Nemeca i M. Gupca preko Mosta volontera sa zapadne strane rijeke Petrinjčice.

Ukoliko su potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja slobodno nas kontaktirajte.

SHARE:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SHARE: