Obavijest za potrošače naselja Donja Bačuga i Banski Grabovac – Zabranjuje se korištenje vode za ljudsku potrošnju!

Obavještavamo potrošače da prema analiziranim mikrobiološkim pokazateljima uzorak vode za ljudsku potrošnju uzorkovan u Donjoj Bačugi nije u skladu sa dopuštenim vrijednostima propisanim Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) te se za naselja Donja Bačuga i Banski Grabovac zabranjuje korištenje vode za ljudsku potrošnju.

Danas tijekom dana na predmetnom području će biti osigurana cisterna s vodom namijenjena za ljudsku potrošnju o čemu ćemo sutra detaljnije izvijestiti potrošače.

Privreda d.o.o. poduzima sve mjere kako bi se nesukladnost otklonila, a potrošači će biti obaviješteni kad se analizom vode utvrdi da je zdravstvena ispravnost vode na predmetnom području ponovno uspostavljena.

 

Dopuna:

Vatrogasnim cisternama dostaviti će se voda za ljudsku potrošnju na lokaciji pored trgovine Mlin i Pekare u naselju Donja Bačuga od 10- 11 h i popodne od 16-17 h, te naselju Banski Grabovac u periodu od 11- 12 h te od 17-18 h,  svaki dan do normalne uspostave vodoopskrbe.

SHARE:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SHARE: