Obavijest za potrošače na području naselja Donja Bačuga i Banski Grabovac– Voda je zdravstveno ispravna i ukida se mjera zabrane korištenja vode za ljudsku potrošnju!

Obavještavamo potrošače navedenih naselja da prema analiziranim fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima uzorci vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže u predmetnim naseljima uzorkovani 06.12.2023.g. su sukladni Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) te se ukida mjera zabrane korištenja vode za ljudsku potrošnju, voda iz vodoopskrbnog sustava se može koristiti bez ograničenja.

SHARE:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

SHARE: